Защо да си дам имота на управление?

Пазарът на недвижими имоти  е сегмент от бизнеса в България, както и по света, в който проблемите са множество...

Кое ми гарантира месечния наем на имота?

РИНЕКС РЕВОЛЮШЪН не дава празни обещания, нито пък измислени гаранции...

Каква годишна доходност би се получила от управлението на имота ми?

Доходността при всеки имот е различна, в зависимост от неговото състояние и локация...

Как ми гарантирате, че няма да имам прекомерна амортизация на имота?

РИНЕКС РЕВОЛЮШЪН се ангажира съгласно договора да инспектира имота всеки месец, като следи в подробности за амортизация на настилки, крайни покрития на стени и тавани, изхабяване и реновиране на декоративни елементи, електрическа техника и инсталации...

Как ми гарантирате, че всички сметки ще са платени, ако наемателите не искат да плащат?

Ние правим ежемесечна справка за получените сметки на жилището и при необходимост използваме услугите на утвърдени дружества за събиране на дългове...

По какъв начин ще си получавам парите?

Изборът е Ваш!  Ние ще уважим Вашето желание!

Няма ли да печеля повече, ако си отдавам сам имота?

На пръв поглед да!

Замислете се обаче:

За колко време се сключва договора за управление?

Срокът на договора за управление е индивидуален за всеки имот, в зависимост от Вашите цели, желания и намерения...

В какъв вид трябва да предам имота и в какъв вид ще си го получа след изтичане на договора за управление?

Желателно е жилището да бъде освежено и в добър търговски вид с работеща техника и инсталации, за да е годно за отдаване под наем, но дори и да не е, това не е проблем, защото ние можем да свършим това вместо Вас...

Какви документи са необходими за сключване на договор за управление на недвижим имот?