Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата
Политика за защита на личните данни

Новини

Новини Новини

Хиляди жилища са пред края на експлоатационния си срок

Хиляди жилища са пред края на експлоатационния си срок

В България са регистрирани общо 4 милиона жилища, от които 31% са необитаеми, а над 20 хиляди са сгради, които са към края на експлоатационния си живот. Това са най-вече така познатите ни панелни сгради, сред които има дори изгубена документация и технически паспорти.

Тези тревожни данни бяха оповестени на пресконференция в БТА по повод на учредяването на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС).

При липсата на тези докумети е отнета възможността да се реши как ще продължи жизненият им цикъл и съответно да се пристъпи към обновяването им и ремонтните им дейности в случай на необходимост. Това се дължи най-вече на лошата ангажираност на собствениците на жилищата, както и на отговорните за нея служители в администрацията.

15% от многофамилните жилища се управляват от външни дружества. Броят на тези дружества е приблизитлно 100. Те работят най-вече на територията на по-големите градове у нас - София, Пловдив, Варна,Бургас, Стара Загора и Благоевград. Браншът генерира годишни приходи за над 50 млн. лв., което говори и за добра доходност на този пазар.

Ниската регулация в сектора обаче, както и множеството порочни практики вследствие на липсата на правила, са причината за създаването на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост. Досега асоциацията работи само в София, Пловдив, Благоевград и Дупница, но в момента текат преговори за налагането им и в други градове на страната.

Тя има за цел да въведе вътрешни изисквания и стандарти при изпълняването на дейностите на дружествата, управляващи етажната собственост. Планира се създаване на единен регистър за юридическите дружества, разработване на общовалидни критерии за членство в Асоциацията, както и създаване на подходяща среда за промени в настоящата правна рамка.

Ще се работи за изменения в Закона за етажна собственост, за постигането на единна форма за управление на етажните собствености у нас, чрез сдружение на собствениците, което да управлява и поддържа сградата през целия ѝ жизнен цикъл.