Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата
Политика за защита на личните данни

Новини

Новини Новини

Строителите ще правят трафик проучване преди одобряване на проект

Строителите ще правят трафик проучване преди одобряване на проект

Нови промени в наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии предвиждат обществените и частни сгради с над 200 места за паркиране и гариране да бъдат задължени да извършват транспортно проучване. Те ще изследват натоварването на уличната мрежа и градската среда от трафик, породен заради изграждането им. Наредбата е публикувана за обществено обсъждане, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Новите изисквания имат за цел да се проучи допълнителното натоварване на уличната мрежа и градската среда от трафика, който ще се съзаде в даден район от изграждането на нови обекти, за които са предвидени повече от 200 паркоместа.

Наредбата ще важи и при надстрояване, пристрояване и промяна на предназначението на вече съществуващи сгради, които след това биха довели до създаване на повече от 200 места за паркиране и ще натовари значително уличната мрежа и градската среда.

Ако новата система бъде въведена, това ще доведе до изграждане на механизъм за предварително транспортно проучване, което ще се разглежда преди да бъде одобрен инвестиционния проект.  А общинските съвети в общините ще могат да разработят изисквания за определяне на обхвата и съдържанието на проучването за нови такива обекти.

Започналите до влизане в сила на наредбата производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж се довършват по реда на тази наредба. За започнато производство по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята внасянето на инвестиционния проект за съгласуване и одобряване.

Трафикът в София става все по-тежък, а възможността за паркиране – все по-малка. Именно поради тази причина от първи ноември от общината разширяват и „зелената зона“ с още 5500 места с цел облекчаване на трафика в София.

Невъзможността за паркиране досега спираше много потенциални купувачи и наематели в квартали като Лозенец, Оборище и Красно село, чиито опасения са свързани именно с невъзможността за паркиране. Вече жителите и на тези райони ще могат да паркират с месечен или годишен абонамент, като част от зоната ще бъдат дори межублоковите пространства.