Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата
Политика за защита на личните данни

Новини

Новини Новини

Нови регламенти за стопанисване на етажната собственост

Нови регламенти за стопанисване на етажната собственост

Нови правила, касаещи поддръжката на етажната собственост, ще изготвят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта е новите регламенти да доведат до по-качествено поддържане на сградния фонд. Освен това те ще осигурят и по-силен контрол над фирмите, които се занимават с професионално управление на етажната собственост.

Предложенията ще са част от измененията и допълненията в Закона за управление на етажната собственост, по които МРРБ стартира обществен дебат. Чрез тях се цели реализирането на изменения и допълнение на отделни разпоредби в ЗУЕС. Ще се мисли както в посока правомощия и задължения на етажната собственост, така и относно осъществяването на контрол при изпълнението на тези задължения.

Ще се изяснят правата на общото събрание на етажната собственост и задълженията на собствениците на самостоятелни обекти и ползвателите в сградите в режим на етажна собственост, освен това ще бъде регламентиран и методът по формиране на дължимите суми за поддържане и управление на общите части в етажната собственост за справедливото им разпределение.

Целта е да се въведе и регулиране на отношенията при управлението на етажната собственост от различен характер – сгради със смесено предназначение (жилища, офиси, търговски площи), комплекси от затворен тип, ваканционни комплекси.

В срок до 15 април 2019 г. могат да бъдат подавани предложения, експертни мнения и коментари за промени в разпоредбите на закона по имейл. Те ще  бъдат подробно обсъдени при подготовката на изменения в закона.

Има нужда от по-засилено участие на публичните власти в прилагането на ЗУЕС чрез увеличаване правата и задълженията на местните власти в контрола по прилагането на закона, което ще помогне за по-доброто управление на сградите в режим на етажна собственост.

В последните години тази услуга навлезе и в българския пазар с появата на много фирми, които предлагат професионално управление на етажната собственост, но реално все още не са изградени никакви механизми за контрол и регулирането на този тип дейности.