Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата
Политика за защита на личните данни

Новини

Новини Новини

Масова проверка на строителни обекти от инспекцията по труда

Масова проверка на строителни обекти от инспекцията по труда

Инспекция по труда провери 241 строежа на Националния ден за безопасна работа на височина. В обектите са работили около 2200 работници на 352 предприятия. Проверките бяха насочени към превенция на риска падане от височина. Това всъщност е и най-честата причина за трудови злополуки в сектора.

Не са  малко установените нарушения, които създават предпоставка за падане от височина – 362. Повечето от тях са свързани с необезопасени стълбищни рамене и плочи, отвори в конструктивни елементи и контури на етажни плочи.

235 работници са били без лични предпазни средства, 37 са отстранени от работа, защото са незапознати с правилата за безопасност.

Друга част от нарушенията се отнасят до работното оборудване, основно необезопасени скелета. Съставени са 61 акта за спиране до обезопасяването им на обекти, етажни нива и оборудване, които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите.

Регистрирани са и нарушения относно трудовите правоотношения – 73 от работниците са били без трудови договори. Не всички са оказали съдействие на проверяващите, като отказват, да предоставят документ за самоличност или напускат работните места. На тези обекти ще бъдат извършени нови проверки със съдействието на полицията.

От началото на година контролните органи са извършили 1270 проверки в сектор „Строителство“ при почти 9900 общо във всички икономически дейности. Констатираните при проверките нарушения са 6512.

Темата със законността на строежите стана изключително актуална в последния месец след скандалът с небостъргача „Златен век“ и спорните обстоятелства около разрешителното му. През този период станахме свидетели на множество акции, проверки и анализи в сферата на строителния бизнес.